Een zeer sterke start van het nieuwe jaar

Interessanter is het om in te schatten wat aan de basis zou kunnen liggen van een dergelijke koersopstoot. In eerste instantie moeten we dan in de richting van de centrale banken kijken en voornamelijk naar de Amerikaanse Federal Reserve. De voorbije weken zijn de geluiden vanuit die hoek steeds zachter geworden wat betreft de verwachte monetaire politiek. We vernamen al in januari dat een rentestijging niet meer imminent was en dat er een pauze werd ingelast. Maar recent vernamen we bovendien dat de afbouw van de balans ook op pauze werd gezet. De inkrimping van de marktliquiditeiten gaat dus ook voor een tijdje in de koelkast en dat wisten de markten zeer te smaken.

Ook in Europa liet de Europese Centrale Bank verstaan dat de huidige zwakte in het groeiplaatje tot voorzichtigheid aanmaant. Daarmee geeft ze ergens te verstaan dat de voor dit jaar voorziene renteverhoging allesbehalve een gedane zaak is. Ook in de ontluikende markten zijn de centrale banken in een meer ontspannen sfeer. De Chinese centrale bank zou de rente nog kunnen verlagen, iets dat zich in India ondertussen al voordeed.

De Fed die een pauze inlast, terwijl ook andere centrale banken zich in rustiger vaarwater bevinden, was meteen het startschot voor de obligaties om een flinke koersopstoot te laten optekenen. Vooral de bedrijfsobligaties trokken het voortouw. De ongerustheid omtrent de groeiverlaging van eind 2018 lijkt al een stuk achter de rug te liggen. De aandelenmarkten gingen in sympathie mee hoger. De geldstromen naar de aandelen waren echter maar een fractie in vergelijking met de obligaties, wat aangeeft dat het vertrouwen bij de beleggers in aandelen maar lauw blijft. Het is tevens een teken dat er nog meer potentieel is indien de beleggers achter de koersen beginnen te hollen. Dat is natuurlijk niet zonder gevaar, want, laat het ons niet vergeten, de wereldgroei koelt nog steeds verder af.

Daarom is het ook zo belangrijk om de winstevolutie in het oog te houden. Lagere bedrijfswinsten kunnen de aandelen parten spelen. De trend was lager voor de winsten, maar een stabilisatie is misschien niet meer veraf. Voorlopig lijkt ons het nog steeds beter om voorzichtig te blijven.