Uw leven, uw vermogen, uw nalatenschap

Uw leven, uw vermogen, uw nalatenschap

Door nu al te denken aan de overdracht van uw vermogen, kunt u er gerust in zijn dat u het later doorgeeft aan de mensen die u het dierbaarst zijn en aan de goede doelen die u na aan het hart liggen.

DOWNLOAD UW GIDS
Een delicaat, maar belangrijk onderwerp

Uw wensen, drijfveren en ambities bepalen wat u aan wie zou willen doorgeven. Door nu al na te denken over de overdracht van uw vermogen, kunt u alles met een gerust gemoed en in alle sereniteit voorbereiden.

Een gesprek met uw dierbaren over uw vermogen kan verschillende emoties oproepen. Het is nooit te vroeg om dit onderwerp ter sprake te brengen. Daarom hebben we de gids ‘Uw vermogen overdragen’ opgesteld. We zetten alle mogelijkheden op een rij en bieden invalshoeken om een gesprek met uw dierbaren aan te gaan.

Uw vermogen overdragen

Verneem hoe u de overdracht van uw vermogen zo goed mogelijk kunt regelen.

Ontdek welke belangrijke vragen u zich dient te stellen over uw wensen en doelen, en wat u met een goede planning kunt bereiken.

Krijg inzicht in de fiscale verplichtingen waaraan voldaan moet worden als u uw vermogen overdraagt - bij leven of overlijden.

Begrijp het nut van een testament en een zorgvolmacht om uzelf, uw dierbaren en uw vermogen te beschermen.

POW

Download nu uw gids

Vul het onderstaande formulier in