Duurzaamheidsinformatie

Duurzaamheidsinformatie

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Mandaten

MandatesThe environmental or social characteristics or the sustainable investment objective of the product
Website Disclosure
Pre-contractual Disclosure
Periodic Disclosure
Core solution: Rivertree Strategic Document will be available soon Raadpleeg het document N/A
Personal: Premium discretionary   Raadpleeg het documentN/A
Bespoke: Tailored discretionary   Raadpleeg het document N/A
Duurzaam mandaat | Triodos 


    N/A

Sustainability Risks in Investments Policy

Download het document

Verklaring van belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Download het document

Responsible Investment Policy

Download het document

De integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de groep staat het nemen van buitensporige risico's, inclusief duurzaamheidsrisico's, niet toe. We hebben een eerstelijns- en tweedelijns monitoring ingericht op het overtreden van het duurzaamheidsrisicobeleid door onze medewerkers. Dergelijke overtredingen zullen de beoordeling van individuele medewerkers negatief beïnvloeden.

Beleggingsadvies

We integreren duurzaamheidsrisico's in ons beleggingsadvies door de geselecteerde financiële producten (beleggingsfondsen). Onze inschatting is dat de waarschijnlijke impact van duurzaamheidsrisico's op het rendement van financiële producten varieert afhankelijk van het product en of het rekening houdt met duurzaamheidsrisico's. Een product dat geen rekening houdt met duurzaamheidsrisico's kan worden blootgesteld aan meer onbeheerde risico's die voortvloeien uit duurzaamheidsfactoren dan andere beleggingen. Hoewel het in aanmerking nemen van duurzaamheidsrisico's geen garantie is voor een beter rendement, zijn we van mening dat dit doorgaans leidt tot risicobeperking, maar dat dit een negatief effect kan hebben op het rendement.

SFDR informatie met betrekking tot de producten

ONZE SFDR-BROCHURE

PDF Download