Op koers blijven

Op koers blijven

Halfjaarlijkse beleggingsvooruitzichten - juni 2024

Alle ogen zijn deze zomer gericht op Europa. Het is één van de meest bezochte regio's door toeristen van over de hele wereld. Het Europees kampioenschap voetbal is vorige week van start gegaan in Duitsland, de Olympische Zomerspelen in Parijs beginnen volgende maand en op politiek vlak hebben we net de Europese verkiezingen achter de rug en liggen er belangrijke nationale verkiezingen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in het verschiet (en aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan zijn er de zo belangrijke Amerikaanse verkiezingen in november). 

In onze Beleggingsvooruitzichten 2024 had ik het erover dat dit een jaar van twee helften zou worden. Een vertragende groei en afnemende inflatie in de eerste helft, gevolgd door renteverlagingen halverwege het jaar en een geleidelijk herstel in de tweede helft van het jaar. Dat is precies wat er in Europa gebeurde, hoewel de groei niet vertraagde tot het recessieniveau dat we aanvankelijk hadden voorzien. Ik had het ook over een asynchrone renteverlagingscyclus in het Westen, waarbij de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) het voortouw zou nemen, aangezien de inflatie er in 2023 duidelijker afnam. De groei in de VS is echter verrassend veerkrachtig geweest (hoewel hij recent begon te vertragen), waardoor de inflatie iets sterker was dan verwacht. De asynchrone renteverlagingscyclus is begonnen, maar het is de Europese Centrale Bank (ECB) die de touwtjes in handen genomen heeft, terwijl de Fed achteroploopt en de Bank of England (BoE) ertussenin. 

Wat betekende dit allemaal voor de portefeuilles? Actief portefeuillebeheer is één van de belangrijkste pijlers van onze beleggingsfilosofie. Dus als de marktomstandigheden veranderen, passen we ons aan. We achtten de kans groot dat Europa in een recessie zou terechtkomen, maar dachten ook dat, naarmate de inflatie vertraagde, renteverlagingen een aanzienlijke tegenwind voor de markten zouden wegnemen. Daarom hebben we in december 2023 onze defensieve positionering in de portefeuilles gematigd en iets meer aandelen gekocht. De inflatie vertraagde, maar de groei bleef veerkrachtig. We vermoedden dus dat de vooruitzichten voor aandelen waarschijnlijk zouden verbeteren. Dit leidde ertoe dat we nog meer aandelen kochten tot op het punt waarop we nu iets meer aandelen bezitten ten opzichte van onze strategische spreiding op lange termijn (we zijn 'overwogen' in aandelen). 


Daniele Antonucci

Daniele Antonucci

Daniele Antonucci is a managing director, co-head of investment and chief investment officer at Quintet Private Bank. Based in London, he’s a voting member of the investment committee. As head of research, Daniele oversees the investment strategy feeding into portfolios. He chairs the network of chief strategists, which communicates the house view on the economy and financial markets to clients and the media.

Prior to joining Quintet in 2020 as chief economist and macro strategist, Daniele served as chief euro area economist at Morgan Stanley. Earlier, he worked at Capital Economics, Merrill Lynch, Moody’s KMV and the Confederation of Italian Industry. Daniele holds a master’s degree in economics from Duke University and graduated from the Sapienza University of Rome. He’s an ECB Shadow Council member.

Onze visie voor de komende zes maanden

Dit brengt ons bij onze halfjaarlijkse vooruitzichten. Het feit dat we halverwege het jaar zitten, is geen reden om alles overhoop te halen en opnieuw te beginnen. In plaats daarvan passen we ons gewoon aan de huidige marktomgeving aan en proberen we te anticiperen op wat komen gaat. We zien een voortzetting van onze beleggingsvooruitzichten voor 2024: renteverlagingen nemen de tegenwind voor groei weg en de economische vooruitzichten verbeteren.  

 

We verwachten drie belangrijke trends: 

  1. Een recessie is de komende 6-12 maanden onwaarschijnlijk. Waarschijnlijker is een 'zachte landing' in de VS (langzamere, maar positieve groei), een lichte versnelling in de eurozone/het VK en enige stabilisatie in China. 

  1. De eurozone en het VK hebben ruimte om sterker te groeien dan de marktverwachtingen en we zijn overgegaan tot een bijstelling van onze prognoses, die boven de consensus liggen. 

  1. De Fed zal minder en later verlagen dan de ECB/BoE. Wij verwachten een asynchrone renteverlagingscyclus: één of twee verlagingen van de Fed aan het einde van het jaar tegenover twee of drie verlagingen van de ECB/BoE vanaf halverwege het jaar. 

Handhaving van onze overtuigingen inzake aandelen en vastrentende waarden 


In onze Counterpoint van mei zeiden we dat we Europese obligaties hadden verkocht en Europese aandelen hadden gekocht, gezien de economische verbetering in het vooruitzicht en de relatief aantrekkelijke waarderingen van Europese aandelen. Door deze belegging zijn we lichtjes 'overwogen' geworden in aandelen (we bezitten meer aandelen ten opzichte van onze strategische activaspreiding op lange termijn), maar nog niet in Europa, waar we nog ietwat onderwogen blijven.  

Fundamenteel zijn er steeds meer argumenten voor een verhoogde blootstelling aan deze regio: 

1.    De inflatie in de eurozone is sinds haar hoogtepunt in oktober 2022, dat boven 10% lag, gestaag gedaald
2.    Nu nadert de inflatie de doelstelling van 2% van de ECB en de centrale bank verlaagde de rente voor het eerst in vijf jaar. 
3.    Wij denken dat renteverlagingen een belangrijke tegenwind voor de economische groei en aandelen wegnemen. Als er geen sprake is van een recessie, leert de geschiedenis ons dat renteverlagingen aandelen een impuls kunnen geven. 
4.    We verwachten dit jaar nog één of twee renteverlagingen van de ECB, wat de economie en de markten verder zou kunnen ondersteunen. 

Gezien onze visie dat er een grotere kans is op een herstel dan op een recessie in Europa, zou de verhoging van onze weging in Europese aandelen een logische volgende stap zijn. Waarom dan nu niet? Omdat we denken dat de onzekerheid die aan de Franse verkiezingen voorafgaat, waarschijnlijk zal toenemen. Hoewel de fundamentele argumenten voor Europa ons overtuigender lijken dan een paar maanden geleden, handhaven we daarom onze ietwat verlaagde blootstelling in dit stadium. We gaan op zoek naar kansen zodra de onzekerheid wegebt en we meer duidelijkheid krijgen over de Europese beleidsvooruitzichten. 

Wat aandelen betreft, hebben we in februari een positie genomen in wereldwijde small-cap aandelen, omdat we op dat moment van mening waren dat aandelen een evenwichtigere risico-rendementsverhouding hadden, gezien de lagere kans op een recessie in de VS. Wereldwijde small-cap aandelen hebben sindsdien goed gepresteerd en de waarderingen blijven aantrekkelijk. Tegelijkertijd kijken we naar de timing van de renteverlagingen van de Fed en de economische vooruitzichten voor de VS, die belangrijke drijfkrachten zijn voor deze activaklasse.  

Hoewel de waarderingen van Europese kwaliteitsobligaties iets minder aantrekkelijk geworden zijn, blijft onze blootstelling aan deze activaklasse hoger dan onze langetermijnspreiding. Dit komt, omdat we het rendement van deze obligaties appreciëren. De renteverlagingscyclus van de ECB in de context van een aantrekkende economie kan ook ondersteunend werken. Anderzijds prijzen hoogrentende obligaties nog steeds een betere economische context in dan ons basisscenario. Om die reden behouden we een verlaagde blootstelling. 

Wat te denken van de Europese en Franse verkiezingen? 

We behouden ook de 'verzekering' die we eerder dit jaar hebben gekocht in onze modelportefeuilles en in portefeuilles waar de kennis en ervaring van de cliënt en de regelgeving dit toelaten. Dit is een instrument dat, onder bepaalde voorwaarden, in waarde stijgt in geval van daling van de aandelenkoersen ten opzichte van het aankoopniveau, waardoor negatieve performances gedeeltelijk worden gecompenseerd (de waarde van het instrument stijgt als de waarde van onze aandelenportefeuille daalt). Voor alle duidelijkheid: we verwachten geen aandelendaling. Er zijn echter blijvende risico's op de aandelenmarkten, waaronder de mogelijke volatiliteit met betrekking tot de Amerikaanse verkiezingen in november en onverwachte geopolitieke bekommernissen. Bekijk het als elke andere verzekering: u denkt niet dat uw huis zal instorten, maar u sluit een verzekering af voor het geval dat, omdat ze goedkoper is in verhouding tot de kosten van de heropbouw van uw huis. 

Deze strategie, samen met onze onderweging in Europese aandelen, zou ook kunnen helpen als Europese politieke gebeurtenissen aanzienlijke volatiliteit op de markten zouden veroorzaken. Hoewel de fundamentele argumenten voor Europa sterker zijn, suggereert de toename van de politieke onzekerheid dat beleggers in dit stadium niet op hun lauweren mogen rusten. De Europese en Franse verkiezingen zouden, afhankelijk van hun uitlopers, op korte termijn een domino-effect kunnen hebben op het beleggerssentiment en, misschien nog belangrijker, langetermijneffecten die relevant zijn voor de markten. Dit zou zich kunnen uiten in een verminderd engagement op het vlak van bepaalde thema's zoals milieuduurzaamheid en Europese integratie, fiscale thema's, zoals de uitgifte van nieuwe 'euro-obligaties' gesteund door alle landen, in minder fiscale voorzichtigheid in sommige landen of zelfs in een minder gecoördineerde reactie op geopolitieke uitdagingen.

Aanpassing, geen herziening 

Hierboven haalde ik reeds aan dat actief beheer een belangrijke pijler is van onze beleggingsfilosofie. Ik heb zelfs een blogartikel geschreven over het belang van deze pijler, dat u hier kunt lezen. Beleggen draait echter niet alleen om de implementatie van tactische aanpassingen. Het grootste deel van het portefeuillerendement wordt gegenereerd door de zogenaamde strategische activaspreiding - het ankerpunt op lange termijn van waaruit de tactische aanpassingen worden doorgevoerd. Dit is het fundament van onze wereldwijd gediversifieerde multi-activaportefeuille, die bestaat uit het QMM fondsengamma dat we samen met BlackRock hebben gecreëerd, een verscheidenheid aan andere fondsen, onze portefeuilles van wereldwijde individuele aandelen en staatsobligaties, grondstoffen en cash. 

Ik wil hiermee zeggen dat hoewel we geloven dat onze tactische koers de performance van onze portefeuilles ten goede zal komen, ze waarschijnlijk een kleinere bijdrage aan de performance zal leveren dan onze strategische activaspreiding. Om dit in perspectief te plaatsen: sinds het begin van het jaar heeft onze strategische activaspreiding bijna de volledige positieve performance van onze modelportefeuilles gegenereerd, wat vaak het geval is. Amerikaanse aandelen vormen de grootste blootstelling van onze strategische activaspreiding, wat de megatrends op langere termijn in domeinen zoals artificiële intelligentie en de globale kwaliteit en groei van die markt weerspiegelt. 

Sommige van onze tactische posities die we eerder dit jaar genomen hebben, waren bedoeld om de portefeuilles te beschermen tegen de verhoogde volatiliteit die zou kunnen voortvloeien uit geopolitieke gebeurtenissen en verkiezingen. Heel eenvoudig gezegd (met nog een verwijzing naar het voetbal): bekijk in 2024 de strategische activaspreiding als de aanvallers en de tactische aanpassingen als de keeper en de verdedigers. Dat is niet altijd het geval. Soms zullen de verdedigers naar voren treden en zelf doelpunten maken. 

Ongeacht de interactie tussen de verschillende onderdelen van onze portefeuilles, blijven we trouw aan ons doel om het vermogen van onze cliënten te beschermen en te doen groeien. Hoewel we nu iets meer aandelen bezitten dan obligaties ten opzichte van onze langetermijnspreiding, behouden we een mix van posities die neerwaartse risico's helpen beperken (mochten ze zich voordoen). Bovendien denken we dat onze benadering van wereldwijde diversificatie, waarbij we niet alle eieren in één mandje leggen, de volatiliteit vermindert en voor veerkrachtigere resultaten zorgt. Door beleggingen te spreiden over verschillende regio's en activaklassen, die onderhevig zijn aan verschillende risico- en rendementsfactoren, proberen we de invloed van lokale gebeurtenissen, zoals geopolitiek en verkiezingen, te beperken.  

Als u de positionering van uw portefeuille wil bespreken of meer info wil over het QMM fondsenaanbod, helpt uw Client Advisor u graag verder.

Wij staan tot uw dienst
Wij hopen dat u onze halfjaarlijkse beleggingsvooruitzichten geapprecieerd hebt. Voor alle vragen, opmerkingen of suggesties hieromtrent, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Ontdek hieronder onze andere artikels:

Dit document is bedoeld als marketingmateriaal en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“Quintet”), een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht. Quintet is gevestigd aan Boulevard Royal 43, L-2449 te Luxemburg en is ingeschreven in het Luxemburgse ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) met nummer B 6.395. Quintet staat onder toezicht van de ECB en de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter, vormt geen individueel (fiscaal of beleggings)advies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit document. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie. Alle (fiscale of beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. Quintet en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document.

Dit document is gebaseerd op algemeen bekende en/of door ons betrouwbaar geachte bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd.

Beleggen brengt risico’s met zich mee en de waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle prognoses en voorspellingen zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen en aannames over de huidige en toekomstige marktomstandigheden en er is geen garantie dat het verwachte resultaat uiteindelijk zal worden behaald. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement.

De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en Quintet heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren.

Quintet is houder van het auteursrecht op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintet In het privacy statement op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan (https://www.quintet.com/nl-nl/data-protection).

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2024. Alle rechten voorbehouden.