Focus op de essentie

Focus op de essentie

COUNTERPOINT OUTLOOK 2024
Inleiding
Het beleggingslandschap vereenvoudigen in complexe markten
Bij het bepalen van een beleggingsstrategie is het belangrijk om te kijken naar de termijn. Het is heel menselijk dat er meer aandacht uitgaat naar marktfluctuaties op de korte termijn, dan naar langetermijntrends. Als beleggers moeten we met beide rekening houden wanneer we onze strategie vormgeven. Zeker wanneer het nieuws bol staat van geopolitieke spanningen, verkiezingen en ingrijpende overheidsplannen: zaken die we in 2024 allemaal kunnen verwachten.

Daarom laten we ons niet afleiden door de onrust en richten we ons op drie beleggingstermijnen: de korte termijn (van een paar maanden, die beleggers continu herzien), de middellange termijn (van 6 tot 12 maanden, die ook regelmatig wordt herzien) en de lange termijn (van meerdere jaren).
Daniele Antonucci

Daniele Antonucci

Daniele Antonucci is a managing director, co-head of investment and chief investment officer at Quintet Private Bank. Based in London, he’s a voting member of the investment committee. As head of research, Daniele oversees the investment strategy feeding into portfolios. He chairs the network of chief strategists, which communicates the house view on the economy and financial markets to clients and the media.

Prior to joining Quintet in 2020 as chief economist and macro strategist, Daniele served as chief euro area economist at Morgan Stanley. Earlier, he worked at Capital Economics, Merrill Lynch, Moody’s KMV and the Confederation of Italian Industry. Daniele holds a master’s degree in economics from Duke University and graduated from the Sapienza University of Rome. He’s an ECB Shadow Council member.

De korte termijn

De korte termijn wordt voornamelijk beïnvloed door het nieuws: verkiezingen, oorlogen, overheidsplannen. Die zorgen voor snelle, kortdurende pieken en dalen op de markt. De kortetermijn betreft niet alleen de komende maanden vanaf vandaag, maar ook de maanden ná actuele gebeurtenissen die voortdurend plaats vinden.

graph 1

Alleen bedoeld ter illustratie.

De middellange termijn

De cyclische termijn wordt vooral bepaald door de impact van overheidsbeleid en monetaire beleid van centrale banken - zowel uit het verleden als in de toekomst – die zorgen voor cyclische veranderingen. Denk hierbij aan het effect van rentewijzigingen op inflatie en economische groei, of de invloed van belastingen en overheidsuitgaven. Deze termijn is uitermate geschikt om tactische voorkeuren binnen portefeuilles tot uitdrukking te brengen.

graph 2

Alleen bedoeld ter illustratie.

De lange termijn

De lange termijn geeft de tijd weer die markten nodig hebben om zich aan te passen aan structurele veranderingen: voorbeelden daarvan zijn de energietransitie, demografische veranderingen zoals vergrijzing en technologische innovaties. Markten kunnen zich snel aanpassen aan deze trends, zoals we hebben gezien met ChatGPT en de belangstelling voor kunstmatige intelligentie, of met het demografische omslagpunt in China in 2023. Maar over het algemeen duurt dit proces vele jaren. Deze termijn is vooral geschikt voor thematisch beleggen - een strategie die zich uitstrekt over langere perioden.

graph 3

Alleen bedoeld ter illustratie.

Als je maar 2 minuten hebt!
Onze beleggingsstrategie is gebaseerd op de middellange tot lange termijn, waarbij we óók profiteren van kansen op de korte termijn door portefeuilles mee te laten bewegen met onze tactische overtuigingen.
Tactische positionering
Wat betekent dit in de praktijk?
De korte termijn
Een grotere invloed van overheden
Cruciale verkiezingen in 2024 (VS, Taiwan, India, Indonesië, VK, België) kunnen op korte termijn volatiliteit veroorzaken. De grote gemene deler van deze landen: actief beleid door de overheid. Werd onze wereld eerst gedomineerd door monetair beleid van centrale banken, vandaag de dag is dat veranderd in krachtig overheidsingrijpen. Dit wordt ook wel “big government” genoemd. Begrotingsbeleid, industrieel beleid en zelfs het buitenlandbeleid gaan een grotere rol spelen in de verschillen tussen geografische regio's en beleggingscategorieën.

Ter bescherming tegen onzekerheid blijven we wereldwijd beleggen en proberen we, waar mogelijk, de spreiding te verbeteren. Hiermee temperen we de volatiliteit van portefeuilles en beschermen we die tegen geopolitieke spanningen. Dit doen we o.a. door het belang in Amerikaanse staatsobligaties te vergroten, de grootste en meest liquide obligatiemarkt ter wereld. En nu de renteverhogingen door centrale banken achter ons liggen en we op enig moment mogelijk verlagingen kunnen verwachten, is deze markt aantrekkelijk gewaardeerd.
Middellange termijn
De macro-omgeving na de rentepiek
In 2024 verwachten we een verzwakking van de wereldeconomie. De groei zakt in en de inflatie stabiliseert (maar blijft boven de doelstelling van centrale banken). We verwachten dat de groei in de Verenigde Staten, de eurozone en het Verenigd Koninkrijk verder zal vertragen. Een milde recessie lijkt waarschijnlijk, hoewel dit aannemelijker is voor de eurozone dan voor de VS. De kans voor het VK bevindt zich ertussenin. Nu de recente renteverhogingen doorwerken in de economie en de inflatie daalt, zouden er vanaf de zomer renteverlagingen in het Westen doorgevoerd kunnen worden die de groei stimuleren. In de tweede helft van het jaar kunnen Westerse economieën hierdoor economisch herstel laten zien. Het herstel in China blijft zwak, maar vanwege de aanhoudende - zij het beperkte - stimuleringsmaatregelen van de overheid en centrale bank zal er van een echte recessie geen sprake zijn.

De belangrijkste vraag is nu niet óf er een recessie komt, maar of, en zo ja in welke mate, financiële markten hierop vooruit zijn gelopen. Als een belegging aantrekkelijk is gewaardeerd en er bepaalde verwachtingen in koersen zijn verwerkt, dan biedt dat kansen, zoals dat nu deels het geval is voor aandelen uit de eurozone en hoogwaardige staatsobligaties. Beleggingen daarentegen waarvan de waarderingen hoog zijn en de bijbehorende risico’s groot, kunnen beter worden vermeden. Dit geldt nu bijvoorbeeld voor bedrijfsobligaties met een lage kredietwaardigheid. Ten opzichte van de huidige marktverwachtingen achten we de kans groter op een sterke groeiverzwakking dan op een economische opleving. Daarom blijven we beleggen in Europese en Amerikaanse aandelen met een lage volatiliteit. Deze aandelen presteren over het algemeen beter dan de bredere markt in economisch moeilijke tijden.
Lange termijn
Meeliften op meerdere megatrends
We kijken naar thema's in drie overkoepelende categorieën: productiviteit (clouddiensten, processors en robotica & automatisering), klimaat (schone energie, water & afval en elektrisch vervoer), en de mens (de toekomst van gezondheidszorg, statuseconomie). Veel van deze trends hebben een positief effect op markten en stimuleren de groei. Deze visie vormt de basis voor onze langetermijnverwachtingen. We denken daarom dat de Amerikaanse aandelenmarkt – het epicentrum van innoverende beursgenoteerde bedrijven - op de lange termijn een aantrekkelijke beleggingscategorie is. Uit veel van onze thema's blijkt bovendien dat de vraag naar metalen - die nodig zijn voor transities op het gebied van technologie en schone energie- waarschijnlijk ondersteund zal blijven.
Hoe de drie beleggingshorizonten samenkomen

graph 4

Alleen bedoeld ter illustratie.

De defensieve teugels laten vieren
Over het algemeen houden we in portefeuilles nog steeds meer hoogwaardige obligaties aan dan normaal, en minder bedrijfsobligaties en aandelen. Markten verwachten net als wij een groeivertraging met milde recessies in veel Westerse landen. We voorzien geen verdere renteverhoging, en in de tweede helft van 2024 verwachten we een aantal renteverlagingen. Omdat aandelenmarkten niet langer geplaagd worden door de angst voor meer renteverhogingen, blijven we overtuigd van aandelen, maar blijven we ook voorzichtig met een weging iets onder de strategische norm.

Tactische positionering

dial

N = neutrale positie van de beleggingscategorie t.o.v. portefeuillesamenstelling (lange termijn).

Economische vooruitzichten

VSEUROZONEVK

ChinaJapan


Verenigde Staten | De zwaartekracht is voelbaar

De Amerikaanse economie tart de zwaartekracht al een tijd met een sterke groei en hoge inflatie. Ondanks een forse verhoging van de beleidsrente is de economie verrassend veerkrachtig gebleken. Hier komt verandering in: we denken dat zowel de groei als de inflatie zullen inzakken. De Amerikaanse arbeidsmarkt is aan het afkoelen en in het afgelopen jaar is ook de productie ingezakt. De economische activiteit in de dienstensector groeit nauwelijks. Dit is vooral relevant omdat die dienstensector ervoor zorgde dat de Amerikaanse groei bleef voorlopen op andere grote regio's. Vanwege de groei van de dienstensector én structurele economische verschuivingen (zoals de versplintering van toeleveringsketens), denken we niet dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) volgend jaar zijn inflatiedoelstelling van 2% gaat halen. Waarschijnlijk stabiliseert die tussen de 2% en 3%. Dit is een veel lager niveau dan de 9%-10% die we een jaar geleden nog zagen.  

Net als bij de andere grote Westerse centrale banken staat het rentetarief van de Fed op recordhoogte. Om neerwaartse druk op de inflatie te houden, denken we dat de Fed de rente in de komende maanden hooghoudt. Halverwege 2024 wordt de rente waarschijnlijk verlaagd om de groei te stimuleren.

Zodra de Fed de rente verlaagt, zal de dollar licht verzwakken. Dit wordt ook gedreven door enkele fundamentele factoren, zoals een dure valuta en begrotings- en handelstekorten. Maar omdat andere centrale banken de rente waarschijnlijk ook gaan verlagen, zal de zwakte van de Amerikaanse dollar binnen de perken blijven.

De campagnes voor de Amerikaanse presidentverkiezingen in november 2024 zullen vroeg in het nieuwe jaar op stoom komen. We denken dat dit voor enige volatiliteit op markten kan zorgen. Stemmers hebben de economie vaak bovenaan hun prioriteitenlijstje staan, dus we verwachten dat de presidentskandidaten hier stevig over gaan debatteren. Hoewel dit gevolgen kan hebben voor markten op korte termijn, is het belangrijk om de impact niet te overschatten: het is onrust van korte duur die meestal snel weer overwaait. Ook al beloven kandidaten belastingverlagingen (die Trump aan het begin van zijn presidentschap doorvoerde met een aandelenrally tot gevolg), het Amerikaanse schuldenplafond zou wel eens roet in het eten kunnen gooien. 

Beleidsrente centrale banken (in %)

graph 4

Bronnen: Quintet, Fed, BoE, ECB


Eurozone | Milde recessie gevolgd door herstel

De eurozone zit momenteel in een milde technische recessie. De productie loopt al sinds het begin van 2023 terug, terwijl de groei van de dienstensector in de laatste maanden ook zichtbaar afneemt. Aan de andere kant is de inflatie sterker gedaald dan verwacht, wat de vraag oproept wanneer de Europese Centrale Bank (ECB) de rente kan gaan verlagen. Wij verwachten dat de ECB de rente in de eerste helft van 2024 op hetzelfde niveau zal houden, en halverwege het jaar verlagingen zal doorvoeren om de groei te stimuleren. 

Dit betekent een licht economisch herstel in de tweede helft van het jaar. Tot die tijd blijft het getouwtrek tussen de euro en de dollar doorgaan. Zodra de Fed de rente verlaagt, kan de euro terrein terugwinnen. 

Inkoopmanagersindices (PMI) (>50 = expansie; <50 = recessie)

graph 5

Bronnen: Quintet, Refinitiv


Verenigd Koninkrijk | Een inhaalrace met de inflatie

De snelle stijging van de beleidsrente heeft de volatiliteit op Britse financiële markten aangejaagd. Er zijn zorgen dat de Britse economie tot stilstand komt, of in een milde recessie raakt. Het Verenigd Koninkrijk heeft het grootste deel van 2023 tegen dit scenario aangeschuurd: het hele jaar zat de kwartaalgroei rond de nul. In de eerste helft van 2023 bleef de dienstensector redelijk op niveau, wat de inzakkende productie compenseerde. Maar nu de groei van de dienstensector daalt, ligt er een recessie op de loer, ook al probeert de Britse regering dat risico te beperken.

Een hogere rente geeft neerwaartse druk op de economische groei en de inflatie - die in vergelijking met de VS en de eurozone veel hardnekkiger is. Hoewel de inflatie boven de doelstelling van 2% blijft, lijkt het belang om de economie te laten groeien zwaarder te wegen dan om de inflatiedoelstelling te halen. In dit licht verwachten we dat de Bank of England de rente voorlopig gelijk zal houden. Halverwege 2024 gaat de centrale bank, zo verwachten wij, de rente verlagen om de groei te stimuleren. Een licht herstel in de zomer zit dan in de pijplijn.

In tegenstelling tot de presidentsverkiezingen in Amerika weet niemand precies wanneer de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk gaan plaatsvinden. Volgens sommige experts duiden de aangekondigde belastingverlagingen in de herfstbegroting op verkiezingen in de lente of zomer, maar voorlopig tasten we in het duister. Als de premier van Verenigd Koninkrijk, Rishi Sunak, de datum naar voren haalt (de officiële deadline is januari 2025), dan verwachten we op de korte termijn onrust op financiële markten. Economisch beleid is immers de grote splijtzwam tussen de partijen. Maar het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat campagnebeloften niet altijd worden waargemaakt. Verkiezingen kunnen de markten dus op korte termijn in beweging brengen. Vanwege de onvoorspelbaarheid van dit soort gebeurtenissen denken we daarover vooral in termen van scenario’s en de risico’s die daarmee zijn gemoeid.

Inflatiepercentage (in % p.j.)

graph 6

Bronnen: Quintet, Refinitiv


China | De effectiviteit van stimuleringsmaatregelen

De Chinese economie herstelde zich na de pandemie minder goed dan beleggers in eerste instantie hadden verwacht. Sterker nog: China kampt met een vastgoedcrisis, een laag consumentenvertrouwen en een inflatie onder de doelstelling. Als we kijken naar de problemen die China in het binnen- en buitenland ondervindt, dan verwachten we dat de Chinese groei de komende jaren onder het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar zal uitkomen. Om het tij te keren zijn er meer stimuleringsmaatregelen nodig, en die komen er ook. De belangrijkste vraag is hoe effectief die zullen zijn. We denken dat ze weinig resultaat gaan opleveren.

De Chinese beleidsrentes (er zijn er meerdere) liggen tussen de 2% en 4%. Dat geeft de Chinese centrale bank genoeg ruimte voor renteverlagingen. Zeker nu de inflatie onder de doelstelling ligt. Het is essentieel dat de binnenlandse vraag, en daarmee de economische groei, wordt gestimuleerd - helemaal nu de wereldwijde exportvraag achterblijft.

De inzakkende exportvraag is waarschijnlijk geen kortetermijneffect als gevolg van de pandemie. Meer landen en economische blokken gaan hun aandacht richten op het minder afhankelijk maken van belangrijke sectoren en technologieën van Chinese productie. Directe buitenlandse investeringen in China blijven dalen en staan nu op het laagste punt sinds begin jaren 90. Koppel dit aan een vergrijzende bevolking en een krimpende beroepsbevolking, en het wordt duidelijk dat China meer moet doen dan renteverlagingen om de economische vooruitzichten wezenlijk te verbeteren.

Een andere factor die voor onzekerheid kan zorgen, zijn de Taiwanese verkiezingen in januari. De uitkomst is nog lang niet beslist. De zittende partij - de Democratische Progressieve Partij (DPP) - wil de Taiwanese identiteit versterken, terwijl de oppositiepartijen de gesprekken met China weer willen oppakken. Oplopende spanningen tussen China en Taiwan (en mogelijk de Verenigde Staten) kunnen voor meer volatiliteit op financiële markten zorgen. Tegelijkertijd hebben we ook gezien dat sommige geopolitieke gebeurtenissen slechts een beperkt effect op de markten hadden, of helemaal geen rol speelden. Daarom denken we dat een gespreide portefeuille de beste manier is om je als belegger te wapenen tegen onverwachte geopolitieke gebeurtenissen. In ieder geval beter dan het proberen om uitkomsten te voorspellen of zwaar te leunen op een goede market timing.

Netto directe buitenlandse investeringen in China (in % van bbp)

graph 7

Bron: Wereldbank


Japan | Alle ogen gericht op de Bank of Japan

Terwijl de Amerikaanse en Europese centrale banken hun beleidsrentes hebben verhoogd naar het niveau van vóór de internationale financiële crisis om de torenhoge inflatie de kop in te drukken, heeft de centrale bank van Japan - na een periode van deflatie tijdens de covid-pandemie - inflatie juist verwelkomd. De Bank of Japan (BoJ) hield de rente het hele jaar negatief (een trend die al in 2016 begon), ondanks het feit dat de inflatie steeds boven de doelstelling van 2% bleef.

Nu verwacht de markt dat de BoJ ergens in 2024 begint met het normaliseren van het monetaire beleid. De rente zal dan worden teruggebracht naar een positief niveau. Denk hierbij aan 0%, of vlak daarboven. Voordat de BoJ de rente verhoogt, verwachten we dat de BoJ zijn grip op de rentecurve loslaat. Dit beleid diende om de 10-jaars obligatierente onder de 1% te houden. Indien de BoJ de rente zou verhogen op het moment dat andere centrale banken die juist verlagen, dan kan dat de Japanse economie in moeilijkheden brengen. Het gevolg is dat de yen sterker wordt, wat de winstgroei van Japanse bedrijven over het algemeen negatief beïnvloedt.

Vooruitzichten voor beleggingscategorieën
Vooruitzichten voor beleggingscategorieën en positionering
Aandelen
Weging licht onder de strategische norm
Aandelen hadden in 2022-23 het meeste te verduren van de stijgende rente. We verwachten geen verdere renteverhogingen in het Westen, en hebben met potlood een aantal verlagingen voor de tweede helft van 2024 genoteerd.

We breiden de beleggingen in Europese aandelen (exclusief het Verenigd Koninkrijk) uit. De huidige waardering van Europese aandelenmarkten is relatief aantrekkelijk en weerspiegelt in grote mate de recessie die we verwachten. Daarnaast hebben we aandelen uit de Pacific (exclusief Japan) toegevoegd. Deze regio profiteert van de groeidynamiek in Azië. Azië is wat minder sterk verbonden met de rest van de wereld en heeft steeds meer zijn eigen dynamiek. Deze aanpassing biedt ons ook de mogelijkheid om de spreiding binnen aandelenportefeuilles te vergroten. Dit is een belangrijke onderdeel van onze strategie voor 2024, gelet op de verwachte volatiliteit op financiële markten door verkiezingen en geopolitieke ontwikkelingen.

Vanwege deze mogelijke volatiliteit handhaven we de posities in aandelen met een lage volatiliteit. Dit soort aandelen zijn sterk vertegenwoordigd in defensieve sectoren, zoals gezondheidszorg, consumptiegoederen en nutsbedrijven. We denken dat deze aandelen beter presteren in tijden van onrust op aandelenbeurzen.

Het einde van renteverhogingen is positief voor aandelenmarkten, maar deze kunnen ook negatief worden beïnvloed door een inzakkende groei. Daarom houden we nog altijd minder aandelen aan ten opzichte van de strategische normweging.
Weging licht onder de strategische norm
Staatsobligaties
Aantrekkelijk bij stijgende en weer dalende rente
In onze beleggingsvooruitzichten voor 2023 [ADD LINK] stelden we dat obligaties, na jaren van lage rentes, eindelijk weer aantrekkelijke effectieve rendementen hadden en dat ze een goede bron van spreiding in portefeuilles zijn. Deze visie is niet veranderd. Sterker nog, nu de rente zijn hoogtepunt heeft bereikt, zijn obligaties nog aantrekkelijker geworden. De historie leert dat obligatierentes pieken rond het hoogtepunt van beleidsrentes. Het einde van renteverhogingen ondersteunt dus obligatiekoersen.

Daarom houden we vast aan het belang in hoogwaardige Europese staatsobligaties. Na een piek in de beleidsrente en bij een inzakkende groei en inflatie, presteren obligaties met langere looptijden over het algemeen beter dan obligaties met kortere looptijden. Daarnaast verhogen we de weging van Amerikaanse staatsobligaties (waarbij het valutarisico is afgedekt). Deze hebben niet alleen een aantrekkelijke rente, maar kunnen ook bescherming bieden bij stevige beursdalingen. Amerikaanse staatsobligaties bieden momenteel een hogere rente dan vergelijkbare Europese staatsobligaties, zoals Duitse staatsobligaties.
Aantrekkelijk bij stijgende en weer dalende rente
Bedrijfsobligaties
Minder risicovol krediet
In 2023 hielden we minder bedrijfsobligaties in portefeuilles dan normaal gesproken het geval is. We hebben besloten om de weging van bedrijfsobligaties verder te verlagen. Op grond van waarderingen hebben we een voorkeur voor investment-grade (obligaties met een rating van tenminste BBB-) boven high-yield obligaties (obligaties met een kredietwaardigheid onder BBB-).

Omdat we verwachten dat het Westen in een milde recessie belandt, kan het verschil in rente tussen veilige en risicovolle obligaties (de risico-opslag) in 2024 oplopen. Ons basisscenario gaat uit van een piek in wanbetalingspercentages gedurende het jaar. Een sterkere groeivertraging zou de risico-opslag van bedrijfsobligaties nog verder doen stijgen.
Minder risicovol krediet
Grondstoffen
Afdekking tegen onzekerheid
Grondstofprijzen worden op de korte termijn vaak beïnvloed door geopolitieke gebeurtenissen, terwijl ontwikkelingen op het gebied van productie meestal grotere en langdurige effecten hebben. Er wordt in 2024 weer een overschot op de oliemarkt verwacht (door een inzakkende vraag), maar het productiebeleid van het oliekartel OPEC+ zou volatiliteit in de hand kunnen werken. Anderzijds kan de vraag naar olie stijgen doordat de economische groei in de loop van 2024 herstelt. We denken daarom, gegeven ook het feit dat voorraden laag zijn, dat grondstoffen nog altijd goede rendementen kunnen opleveren. Dit ondanks de groeivertraging die we in de eerste helft van het jaar voorzien.

Voor mandaten waar dit mogelijk is, kiezen we er daarom voor om meer spreiding aan te brengen in de allocatie naar grondstoffen. Dit maakt portefeuilles beter bestand tegen onverwachte geopolitieke gebeurtenissen en stijgende grondstoffenprijzen.

Intussen staat de goudprijs op een recordhoogte. Een zwakkere groei en geopolitieke risico’s ondersteunen de goudprijs. Maar tegelijkertijd is goud minder aantrekkelijk geworden ten opzichte van veilige staatsobligaties nu rentes hoger zijn. We hebben daarom een neutrale visie op goud.
Afdekking tegen onzekerheid
Thematisch beleggen
Trends op de langetermijn
Een van de manieren om boven de onrust op de markten uit te stijgen is door de blik op de lange termijn te richten. We zijn ervan overtuigd dat de hoge mate van innovatie ook op de lange termijn aanhoudt. Op veel gebieden zijn nieuwe bedrijsmodellen in opkomst.

Eén van die thema's is de verschuiving van investeringen in China naar andere opkomende markten. De problemen in de toeleveringsketens tijdens de pandemie en geopolitieke spanningen legden de nadelen van globalisering bloot, en met name de afhankelijkheid van China. Daarom verplaatsen bedrijven delen van de productieketen uit China naar opkomende markten voor een betere balans in de toeleveringsketens.

Tegelijkertijd is het ook verstandig om onze blik, temidden van deze onzekerheden, te richten op thema’s waarbinnen de fundamenten van bedrijven worden versterkt. In onze maatwerk- en adviesportefeuilles beleggen we direct in thema's op het gebied van productiviteit (clouddiensten, processors en robotica & automatisering), klimaat (schone energie, water & afval en elektrisch vervoer), en de mens (de toekomst van gezondheidszorg, status-economie). Deze thema's gebruiken we ook om de bredere context te duiden voor de bedrijven die we opnemen in onze wereldwijde aandelenportefeuille.
Trends op de  langetermijn
Alternatieve beleggingen
Kansen selecteren binnen een nieuwe cyclus
Alternatieve beleggingen, met name Private Markets, bieden nog altijd een breed scala aan kansen voor beleggers. Ze kunnen op lange termijn betere resultaten opleveren dan publieke markten en de spreiding van portefeuilles ten goede komen. In het komende jaar kunnen beleggers mogelijk profiteren van lagere waarderingen voor Private Equity en de groeiende behoefte aan kapitaal binnen Private Debt en Infrastructuur.
Kansen selecteren binnen een nieuwe cyclus
Onze auteurs

Beleggingsstrategie


Daniele Antonucci 
Co-Head of Investment & Chief Investment Officer

Nicolas Sopel 
Head of Macro Research & Chief Strategist, Luxembourg

Robert Greil 
Chief Strategist, Germany

Henrik Drusebjerg 
Head of Nordic Investment Strategy

Pinaki Das 
Head of Thematic Research

Marc Eeckhout 
Client Investment Specialist

Activaspreiding en research over de activaklassen


Thomas Bilbé 
Head of Asset Allocation

Lionel Balle 
Head of Fixed Income Strategy

Marc Decker 
Co-Head of Direct Equities

Joost Van Beek 
Co-Head of Direct Equities

Paul Linssen 
Head of Fund Solutions

Raphael Drescher 
Head of Alternatives

Dennis Jung 
Asset Allocation Strategist

Adam Lavelle 
Asset Allocation Strategist

 Portefeuillebeheer


Warren Hastings 
Co-Head of Investment & Head of Portfolio Management

Cyrique Bourbon 
Head of Portfolio Construction

Jean-François Jacquet 
Portfolio Construction Strategist

Gelieve dit formulier zo gedetailleerd mogelijk in te vullen, zodat we u efficiënt kunnen helpen en u rechtstreeks in contact kunnen brengen met de juiste persoon van het team.


Dit document is bedoeld als marketingmateriaal en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“Quintet”), een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht. Quintet is gevestigd aan Boulevard Royal 43, L-2449 te Luxemburg en is ingeschreven in het Luxemburgse ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) met nummer B 6.395. Quintet staat onder toezicht van de ECB en de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter, vormt geen individueel (fiscaal of beleggings)advies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit document. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie. Alle (fiscale of beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. Quintet en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document.

Dit document is gebaseerd op algemeen bekende en/of door ons betrouwbaar geachte bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd.

Beleggen brengt risico’s met zich mee en de waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle prognoses en voorspellingen zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen en aannames over de huidige en toekomstige marktomstandigheden en er is geen garantie dat het verwachte resultaat uiteindelijk zal worden behaald. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement.

De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en Quintet heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren.

Quintet is houder van het auteursrecht op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintet In het privacy statement op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan (https://www.quintet.com/en-gb/data-protection).

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2023. Alle rechten voorbehouden.