Counterpoint Weekly: Infrastructuur is een wereldwijde trend

Counterpoint Weekly: Infrastructuur is een wereldwijde trend

Het ziet ernaar uit dat de infrastructuurinvesteringen zullen stijgen, vooral in de
VS maar ook in Europa. Dit is een structurele trend om de economie op een duurzame manier opnieuw op te bouwen, met de nadruk op groene en digitale investeringen.

Wat u moet onthouden:

- De krantenkoppen over het Amerikaanse debat omtrent de voorwaarden voor de goedkeuring van een begrotingspakket met de nadruk op infrastructuur schieten hun doel voorbij. Hoewel de algemene cijfers nog onbeslist zijn, is het belangrijkste dat de infrastructuuruitgaven op de agenda staan. In Europa zou het weliswaar kleinere herstelfonds ook op dit gebied investeringen moeten aanjagen.

- Een deel van de infrastructuur waaraan dit geld zal worden besteed is fysiek van aard –wegen, bruggen, spoorwegen en andere civiele bouwprojecten. Maar een deel gaat naar groene en digitale investeringen, vooral in Europa. Het feit dat beleidsmakers zich bewust zijn van de klimaatverandering en van de noodzaak om menselijk kapitaal te ondersteunen, doet ons vermoeden dat de inspanningen om de infrastructuur te verduurzamen van structurele aard zijn.

- Deze beleidsverschuiving op lange termijn zet onze visie dat reële activa goed zullen blijven presteren en hierbij garen zullen spinnen, kracht bij. Dat geldt zowel voor de openbare als de private markt, vooral wanneer er een sterke overlapping is tussen fiscale aspecten (overheidsinvesteringen om de economie weer op te bouwen) en duurzaamheidsaspecten (aanpak van de klimaatverandering en andere belangrijke kwesties).

Ontdek het artikel