Nieuwe cyclus op komst

Nieuwe cyclus op komst

Ontdek onze visie en beleggingsvooruitzichten voor 2023

LEES DE VOLLEDIGE PUBLICATIE
Inleiding
Een jaar verdeeld in (bijna) twee helften

Daniele Antonucci
Chief Economist & Macro Strategist

In het afgelopen jaar werden de financiële markten gedomineerd door stijgende rentes, omdat de belangrijkste centrale banken er alles aan deden om de aanhoudende hoge inflatie in toom te houden. Deze ruk aan de economische handrem heeft gewerkt. 

De eurozone en het Verenigd Koninkrijk krijgen aan het begin van 2023 waarschijnlijk te maken met een recessie. Ook de Amerikaanse economie zal naar verwachting op een bepaald moment krimpen, maar in mindere mate.

De aanhoudend hoge inflatie werd deels veroorzaakt door de verstoorde olie- en gastoevoer vanuit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Hierdoor stegen de energieprijzen. Naar verwachting houden deze moeilijke omstandigheden in de eerste helft van het nieuwe jaar aan. Een andere negatieve invloed op de wereldeconomie is het zerocovidbeleid van China. Door een reeks van langdurige lockdowns raakten fabrikanten en hun toeleveranciers in de problemen, waardoor de export van het land inzakte. Maar nu China de coronaregels lijkt te gaan versoepelen, zou de groei weer kunnen aantrekken.

Overgangsfase van de markten

In onze visie gaan de omstandigheden vanaf de lente weer verbeteren, omdat dan de cyclus van renteverhogingen eindigt, de inflatie zichtbaar stagneert en China steeds verder opengaat. Deze veranderingen luiden dan een nieuwe wereldwijde economische cyclus in, waarbij de belangrijkste regio's in hun eigen tempo groeien.

Met deze transitie in het komende jaar op komst voor de markten is onze overtuiging dat de beleggingsstrategie aan het begin van 2023 niet zozeer gericht moet zijn op verhogen of verlagen van risico's binnen portefeuilles, maar juist op beleggingen binnen sleutelcategorieën en -regio's. Aan de andere kant kunnen onverwachte gebeurtenissen voor grote verschuivingen in het beleggerssentiment zorgen. Dit is duidelijk gebleken in de afgelopen jaren. Daarom volgen we de markten nauwgezet om aanjagers te identificeren die een reden kunnen zijn om onze positionering aan te passen.

LEES DE VOLLEDIGE PUBLICATIE
Na een van de meest uitdagende beleggingsjaren van de afgelopen decennia is de huidige cyclus bijna ten einde. Het begin van een nieuwe cyclus is in zicht, wat ruimte biedt voor een nieuw beleggingsklimaat.
Inhoud
Download onze vooruitzichten 2023 en ontdek:
De inflatie bereikt een piek, en zwakt dan af

De inflatie begint af te nemen - eerst in de Verenigde Staten, daarna in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. Maar waarschijnlijk blijven we boven het niveau van vóór de covidpandemie.

De centrale banken verhogen de rente niet meer

De Amerikaanse Federal Reserve kondigt aan dat de rente niet meer zal worden verhoogd. De Europese Centrale Bank en de Bank of England volgen. In 2023 verwachten we echter geen renteverlagingen.

De Chinese economie trekt aan

De overheid versoepelt het zerocovidbeleid en stimuleert de economie met aanvullende maatregelen. Vanaf dit lage niveau trekt de groei langzaam maar zeker aan.

VOLLEDIGE PUBLICATIE
Wil u de volledige publicatie ontvangen?
Laat uw gegevens achter en u ontvang onze publicatie direct in uw inbox.


Dit document is bedoeld als marketing materiaal en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“Quintet”), een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht. Quintet is gevestigd aan Boulevard Royal 43, L-2955 te Luxemburg en is ingeschreven in het Luxemburgse ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) met nummer B 6.395. Quintet staat onder toezicht van de ECB en de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter, vormt geen individueel (fiscaal of beleggings) advies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit document. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie. Alle (fiscale of beleggings) beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. Quintet en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document.

Dit document is gebaseerd op algemeen bekende en/of door ons betrouwbaar geachte bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd.

Beleggen brengt risico’s met zich mee en de waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement.

De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en Quintet heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren.

Quintet is houder van het auteursrecht op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintet In het privacy statement op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring.Beleggen houdt risico’s in.
Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen.