Counterpoint Weekly:  Een duurzame beleggingsbenadering

Counterpoint Weekly: Een duurzame beleggingsbenadering

Duurzaam beleggen vormt de kern van onze beleggingsfilosofie en is hiermee ons standaardbeleggingsaanbod. Duurzame beleggingsstrategieën worden op innovatieve wijze toegepast om onze cliënten beleggingsrendement te bieden op zodanige wijze dat mensen en de planeet er ook beter van worden.

Wat u moet weten:

- Marktklimaat: volgens Morningstar bedroeg per december 2021 het wereldwijd duurzaam beheerde vermogen USD 2,74 biljoen, bijna driemaal zoveel als in 2018.

- Beleggingsfilosofie: we hanteren een op principes gebaseerde benadering van duurzaamheid, wat inhoudt dat we duurzaamheid als een beleggingskans beschouwen, en niet als een beperking.

- Instrumentarium: we erkennen dat duurzaamheid geen binaire kwestie is. We beschouwen de diversiteit van onze beleggingsbenadering als een instrumentarium dat strategieën omvat als leiders, verbeteraars, duurzame thema's en duurzame beleggingscategorieën.

- Beleggingscategorie: we integreren duurzaamheid in elke fase van ons allocatieproces; van de prognoses voor de beleggingscategorieën tot de uiteindelijke blootstelling aan subbeleggingscategorieën.

- Instrumentenselectie: innovatie is een inspiratiebron voor onze instrumentenselectie. We ontwikkelen innovatieve concepten die ongeëvenaard zijn in onze sector om onze cliënten unieke ervaringen en beleggingsmogelijkheden te bieden.

Ontdek het artikel