Counterpoint Weekly: De afbouw van het kwantitatieve verruimingsprogramma van de Fed uitgelegd

Counterpoint Weekly: De afbouw van het kwantitatieve verruimingsprogramma van de Fed uitgelegd

De op handen zijnde afbouw van het opkooppprogramma zal waarschijnlijk tot
opwaartse druk op de rente op Amerikaans schatkistpapier leiden, maar slechts
in beperkte mate, omdat er vooralsnog geen renteverhogingen zijn gepland. De
bedrijfsobligatie- en aandelenmarkten zouden hiertegen bestand moeten zijn.

Wat u moet weten:

- De verwachte aankondiging dat de Fed haar opkooppprogramma gaat afbouwen zou tot een hogere Amerikaanse obligatierente moeten leiden. Maar zolang de centrale bank niet van plan is de rente te verhogen (ons basisscenario), zou een eventuele uitverkoop voor 10-jaarsobligaties beperkt moeten blijven tot 10-30 basispunten(bp) in de 1-2 maanden nadat de afbouw van het programma is aangekondigd.

- Hoewel overreacties in eerste instantie zeker mogelijk zijn, bevindt onze uitgangswaarde zich rond het lagere gedeelte van de bandbreedte. Wanneer we terugkijken naar 2013, zien we dat de omstandigheden tijdens de beëindiging van het verruimend beleid van de Fed toen, het zogeheten 'taper tantrum', nu afwezig of voldoende anders zijn. Dit suggereert dat de omvang van de rentefluctuaties waarschijnlijk kleiner zal zijn.

- De aandelen- en obligatiemarkten zouden de lichte stijging van de Amerikaanse obligatierente moeten kunnen weerstaan als de economische fundamentals – Covid-19 buiten beschouwing gelaten – relatief gunstig blijven, ondanks enige afvlakking van de groei en als het monetair beleid gunstig blijft (zelfs als de stimuleringsmaatregelen worden afgebouwd). Zo zouden op de highyieldmarkt bijvoorbeeld de spreads niet fors moeten stijgen, hoewel de volatiliteit zou kunnen toenemen.

Ontdek het artikel