Een nieuw digitaal tijdperk voor het vermogensadvies van Puilaetco

Een nieuw digitaal tijdperk voor het vermogensadvies van Puilaetco

Bij Puilaetco zijn wij er rotsvast van overtuigd dat een verrijkend leven niet afhangt van rijkdom of bezittingen, maar wel van passie, zingeving en impact. Daarom hebben wij het Richer Life Plan in het leven geroepen. Dit helpt u om te bepalen wat een verrijkend leven voor u inhoudt door prioriteiten te stellen. Hierdoor kunnen wij u een doorgedreven expertise en een optimale ondersteuning bieden.

In het kader hiervan hebben wij de technologische oplossing van de Belgische fintech Abbove in ons dienstenaanbod geïntegreerd. Als cliënt van de bank kunt u voortaan gebruikmaken van de dienst Richer Life Plan en genieten van een compleet overzicht van uw vermogensplanning. Deze nieuwe tool, die toegankelijk is in een beveiligde en gepersonaliseerde digitale ruimte, biedt u de mogelijkheid om samen met een client advisor uw vermogen te organiseren volgens een holistische benadering en over de generaties heen.

Wat betekent dit voor u?

Concreet laat het Richer Life Plan u toe om in samenwerking met een client advisor een volledige vermogensinventaris op te maken. Resultaat? U beschikt over een globaal en volledig overzicht van uw vermogen, dat veel verder gaat dan de activa waarvan u ons het beheer toevertrouwt. U kunt er immers ook het familievermogen, uw vastgoed, kunstverzameling, private equity, patrimoniumvennootschap, portefeuilles bij andere financiële instellingen, verzekeringscontracten, enz., in opnemen. 

Dankzij de talrijke functionaliteiten van de tool kunt u vervolgens, samen met een client advisor en wealth planner, verschillende simulaties maken van toekomstige geldstromen of van de overdracht van uw vermogen aan de volgende generaties op basis van een aantal personaliseerbare factoren: financiële en persoonlijke doelstellingen, verschillende levensgebeurtenissen (huwelijk, erfenis, pensioen, verkoop van vennootschap, pensioenkapitaal, overlijden, enz.), gedane en toekomstige schenkingen, de evolutie van financiële inkomsten en uitgaven, bedingen in een testament of huwelijkscontract, enz. Het Richer Life Plan laat toe om de toekomstige erfopvolging weer te geven en de precieze berekening te maken van de successierechten die de erfgenamen zullen moeten betalen in geval van overlijden.

Een ervaring over de generaties heen

Samen met een client advisor kunt u uw Richer Life Plan parametriseren volgens uw doelstellingen en uw persoonlijke, familiale en beroepssituatie: u kunt belangrijke documenten delen via een beveiligde digitale kluis, de toegang beheren, gegevens actualiseren, enz. Eén van de grootste voordelen van de tool is de mogelijkheid om toegang te geven aan andere familieleden, vertrouwenspersonen, uw notaris of advocaat. Elke betrokkene kan op die manier de evolutie van het familievermogen volgen, wat het risico van onaangename verrassingen vermindert op de dag dat vragen in verband met overdracht of successie aan bod komen.

Waarom het Richer Life Plan? Anticiperen om beter te beheren

Weet u precies wat u aan uw erfgenamen zal nalaten? Werden uw kinderen en kleinkinderen betrokken bij de structurering van het familievermogen? Deze vragen betreffende overdracht en planning zijn des te delicater naarmate de familiestructuur complexer wordt: nieuw samengestelde gezinnen, tweede huwelijk, adoptie, verscheidene bedingen die in een schenkingsakte, huwelijkscontract of testament moeten worden opgenomen, de oprichting van een vennootschap of stichting, de aanduiding van begunstigden in een levensverzekering, enz. 

Indien hierop niet correct geanticipeerd wordt, kunnen er situaties ontstaan die grote familiale spanningen kunnen veroorzaken op de dag dat de erfgenamen bij de notaris zijn om de verdeling van het vermogen te vernemen.

Teneinde u toe te laten om in alle rust hierover na te denken, biedt Puilaetco u het Richer Life Plan: u beslist wie u wil betrekken bij de toekomstige overdracht van uw vermogen. Een volledige, digitale inventaris, gedetailleerde rapporten en nauwkeurige simulaties geven u een duidelijk beeld en zorgen ervoor dat u toekomstige beslissingen met een gerust gemoed kunt nemen.

Het Richer Life Plan van Puilaetco maakt deel uit van het standaarddienstengamma dat wordt aangeboden aan cliënten met een beleggingsmandaat van minstens 1.000.000 EUR.


Ludivine Pilate, Country CEO van Puilaetco:

"Met het Richer Life Plan beginnen we aan een nieuw tijdperk van vermogensadvies op maat, dankzij een volledige en innoverende oplossing. De tool sluit perfect aan bij onze wil om de vertrouwensrelatie tussen u en uw client advisor te versterken: u beschikt beiden over dezelfde informatie, wat een essentiële basis is, zodat onze experts gepersonaliseerde oplossingen kunnen voorstellen op het vlak van vermogensstructurering, beleggingen, kredieten of kunstadvies. Deze nieuwe stap geeft concreet vorm aan onze belofte om samen met u een verrijkend leven op te bouwen. Als private bank menen wij immers dat onze rol zich niet beperkt tot het voorstellen van beleggingsproducten, maar erin bestaat om alle nodige middelen te mobiliseren om u te begeleiden bij de verwezenlijking van uw levensprojecten."