OESO: de vermogensbelasting is nutteloos

Uiteindelijk is het de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die het laatste woord heeft. Nadat ze de situatie in 35 lidstaten bestudeerd heeft, is de OESO tot de conclusie gekomen dat de vermogensbelasting geen middel is om de ongelijkheden te verminderen, noch om een Staat te verrijken.

In Frankrijk bijvoorbeeld bedroeg het rendement van de vermogensbelasting amper 0,48% van de totale belastinginkomsten. De OESO gaat nog verder en meent dat het niet nodig is om een vermogensbelasting in te voeren als « de successiebelasting goed is opgevat ».