Markt- en beleggingsupdate

Markt- en beleggingsupdate

26 maart 2024

Hoeveel invloed hebben de centrale banken op de markten?

Het einde van de negatieve rente in Japan 
Na acht jaar in negatief gebied verhoogde de Bank of Japan (BoJ) vorige week haar richtrente naar 0-0,1%. Het was een belangrijke beslissing, maar algemeen verwacht, dus de markten gingen door zoals gewoonlijk. De yen bleef verder verzwakken (hij staat nu op zijn laagste niveau van de eeuw ten opzichte van de dollar), waardoor Japanse aandelen verder stegen naar nieuwe recordhoogtes. Dit is een mooi voorbeeld van het "inprijzen" van acties van centrale banken door de markten. Het is meestal enkel wanneer de centrale banken de markten verrassen, dat ze significant reageren. Nu de rente nog steeds erg laag staat, zou men kunnen zeggen dat er ruimte is voor meer renteverhogingen, maar de kans op een grote en snelle renteverhoging zoals we die in het Westen zagen, is klein gezien de hoge Japanse staatsschuld, terwijl andere centrale banken zich soepeler opstellen. Een onverwachte actie in de komende maanden zou waarschijnlijk volatiliteit veroorzaken.    

Een nieuwe week, een nieuw record voor aandelen 
Japan was niet de enige aandelenmarkt die vorige week recordhoogtes bereikte. Dit was ook het geval voor de VS en de ontwikkelde markten in het algemeen. Afgelopen woensdag hield de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) de rente op 5,25-5,5%, maar het waren de opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell die de markten een boost gaven. Powell schetste een bemoedigend economisch beeld van een nog steeds solide, maar gematigde economische groei en een dalende inflatie, waardoor een lagere rente gerechtvaardigd is. Dit is een gunstig klimaat voor aandelen. Aangezien Powell eveneens genoeg hints liet vallen dat de rente dit jaar zou dalen, stegen de koersen van staatsobligaties ook (omdat de rente daalde). 

De Amerikaanse economische groei zou sterker kunnen zijn dan verwacht, wat de Fed in een lastig parket brengt 
Hoewel we denken dat de Fed de rente waarschijnlijk in juni gaat verlagen, is dat nog drie maanden van ons verwijderd. Een onverwachte inflatiesprong kan de volatiliteit aanwakkeren. We houden de prijsindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE), de voorkeursmaatstaf van de Fed, deze vrijdag in de gaten. Hoewel we verwachten dat de Amerikaanse inflatie in 2024 zal dalen, betekent de veerkrachtige economie dat positieve verrassingen mogelijk zijn. Op dit moment komt de Amerikaanse economische groei dit kwartaal uit op 2%, wat iets hoger is dan ons basisscenario. Mochten er de komende weken nog meer positieve economische verrassingen komen, dan kan dit de kans op vier renteverlagingen van 25 basispunten dit jaar verkleinen en drie verlagingen waarschijnlijker maken. Een nog onzeker rentepad van de centrale bank, hoge waarderingen en aanhoudende (geo)politieke risico's zijn redenen waarom we onze aandelenblootstelling nog niet verhogen. Tactisch gezien, houden we vast aan onze langetermijnactivaspreiding.  

De Zwitserse Nationale Bank geeft het startsein voor de renteverlagingscyclus in Europa
De Zwitserse frank was vorige week de zwakste valuta, nadat de Swiss National Bank (SNB) verrassend haar richtrente verlaagde van 1,75% naar 1,5%. Inflatie is niet langer een probleem in Zwitserland, dus meer verlagingen zijn waarschijnlijk, wat onze visie op verdere zwakte van de Zwitserse frank ondersteunt. Wij denken dat tussen juni en september meer centrale banken in Europa zullen volgen. Vorige week maakten de Bank of England en de Norges Bank de weg vrij voor renteverlagingen, die ook wogen op het Britse pond en de Noorse kroon. De Europese Centrale Bank heeft ook goede redenen om de rente te verlagen, gezien de stagnatie van de groei en de dalende inflatie (deze week volgen we de inflatiecijfers van Frankrijk, Italië en Spanje). Dit gezegd zijnde, zou de valutazwakte beperkter kunnen zijn, omdat de Europese Centrale Bank waarschijnlijk tegelijkertijd met de Fed zal beginnen met het verlagen van de rente, wat op de Amerikaanse dollar zal wegen. Aanstaande woensdag zou de Zweedse centrale bank eveneens kunnen aangeven dat er renteverlagingen zitten aan te komen. 
Ontdek onze beleggingsvooruitzichten voor 2024


Lees de publicatie
Meer weten hierover? Aarzel niet om ons te contacteren

Dit document is bedoeld als marketingmateriaal en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit document werd opgesteld door Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch ("Puilaetco"), met kantoor gevestigd aan de Vorstlaan 25, bus 14, 1170 Brussel (ingeschreven in de KBO onder het nummer 0755.503.702). Puilaetco staat onder toezicht van de ECB en CSSF en onder beperkt toezicht van FSMA en de NBB. Quintet Private Bank (Europe) S.A. is statutair gevestigd te Groothertogdom Luxemburg. We hebben geen rekening gehouden met de persoonlijke situatie, noch met de beleggingsdoelstellingen en de financiële situatie van de bestemmeling(en). Het document is geen en mag niet worden beschouwd als aanbod of verzoek tot aan- of verkoop of als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Bijgevolg raden wij de cliënten ten zeerste aan om hun adviseurs te contacteren alvorens een fiscale of beleggingsbeslissing te nemen op basis van de informatie in dit document. Puilaetco en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document. De informatie in het document werd verkregen van betrouwbaar geachte bronnen, maar het is echter onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. Resultaten uit het verleden/De prognoses bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst. De waarde van effecten kan onderhevig zijn aan wijzigingen en kan bijgevolg niet worden gegarandeerd. De uitgedrukte meningen kunnen op elk ogenblik zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen verschillen van andere standpunten uitgedrukt in andere documenten. Puilaetco is houder van alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Puilaetco. In de privacyverklaring op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan (https://www.puilaetco.be/nl-be/respect-de-votre-vie-privee).