De Amerikaanse schuld, indirect slachtoffer van de staaloorlog?

Het moet worden gezegd dat de door Donald Trump gewilde fiscale hervorming zal uitmonden in een verdubbeling van de financieringsbehoefte van de Verenigde Staten. De ontsporing van de overheidsschuld verontrust de gebruikelijke beleggers. De vraag om deze toename van de schuld komt niet van de Fed (Amerikaanse centrale bank), want zij is bezig met de verlaging van haar balans. Ze komt evenmin van de Amerikaanse banken, want met de nieuwe deregulering zijn ze niet meer verplicht om zoveel Amerikaanse schuld aan te houden. Ze komt ook niet van China, dat de staaloorlog zal benutten om zijn slechte humeur te tonen door zijn aankopen van Treasury Bonds terug te schroeven. Erger nog, andere staal- en aluminiumexporterende landen zouden kunnen terugslaan door de Amerikaanse schuld eveneens te mijden. Als de dollar zwakker is, maakt hij het de facto minder interessant om Amerikaanse obligaties aan te houden. Conclusie: de door de president van de Verenigde Staten uitgelokte handelsoorlog zou vijanden, maar ook bondgenoten kunnen dwingen om hun wisselreserves sneller te diversifiëren dan voorzien.