De curve die een Amerikaanse recessie voorspelt

Craig Johnson alludeerde op het feit dat de rendementscurve in de Verenigde Staten vandaag vlakker is dan vóór het losbarsten van de financiële crisis. Het bewijs? Het verschil tussen de rente op 2 jaar en de richtrente op 10 jaar ligt rond 0,43%, i.e. het kleinste verschil dat sinds 2007 geregistreerd werd.

Volgens Craig Johnson zal dit rendementsverschil de beleggers bezighouden tot 12 en 13 juni, de data waarop de volgende vergadering van de Fed (Amerikaanse centrale bank) plaatsvindt.

Als de Fed zou besluiten om de kortetermijnrente met een kwart van een punt te verhogen, zal het verschil tussen de rente op 2 jaar en de rente op 10 jaar minder dan 0,25% bedragen! Craig Johnson meent dat indien dit scenario van afvlakking – en zelfs van omkering – van de rendementscurve bewaarheid wordt, men zich moet verwachten aan een verkoopdruk met betrekking tot de financiële sector. De bankaandelen zouden hieronder te lijden kunnen hebben. Daarbij mogen we niet vergeten dat een mogelijke omkering van de rendementscurve een recessie zou aankondigen, volgens deze expert.