De dollar gaf in juli terrein prijs aan de euro

De dollar gaf in juli terrein prijs aan de euro

Omgekeerd leidde het herstelplan van 750 miljard euro dat de EU-27 overeenkwam, tot een hernieuwd vertrouwen in de eenheidsmunt. Dit ondanks een daling van het bbp met 11,9% in het tweede kwartaal van 2020 in de Europese Unie. De monetaire versterking van de euro is wel een tweesnijdend zwaard omdat het de Europese export duurder maakt en het economisch herstel kan bemoeilijken. Maar in de huidige situatie en gezien de handelsspanningen wenden exporteurs zich meer tot nabijere markten. Voor het Oude Continent kan de keerzijde van een sterke euro dit keer daarom minder nadelig zijn.

Welke impact heeft een sterke euro op uw vermogen? Contacteer uw private banker of relatiebeheerder om de gevoeligheid van uw portefeuille voor verschillende valuta's te analyseren.


Photo by Omid Armin on Unsplash