Amerikaanse verkiezingen: Trump onder parlementaire controle

Anderzijds is het risico van afzetting van de president momenteel tamelijk gering, aangezien er binnen de democratische partij geen consensus is over een mogelijke actie in die zin. Maar de echte bekommernis voor de Verenigde Staten is een blokkering van de instellingen, zoals onder het presidentschap van Barack Obama het geval was. Frank Vranken, onze Chief Strategist, licht toe:

Het risico van een president wiens bevoegdheden worden ingeperkt, is aanzienlijk toegenomen met een Huis van Afgevaardigden in handen van de democraten. Het is niet zeker of Donald Trump zich hierin zal schikken. Bijgevolg dient men zich de komende maanden te verwachten aan meer wrijvingen ».

Als de democraten de kaart van de blokkering trekken, zou dit het einde van de republikeinse agenda betekenen: geen nieuwe belastingverlagingen voor particulieren, geen herroeping van de Obamacare en geen gesnoei in de sociale voorzieningen. Waarschijnlijk zullen de financiële markten tevreden zijn met deze verdeling van de macht « die voor één keer goed door de peilingen geanticipeerd werd », preciseert Frank Vranken.

Volgens de waarnemers van de Amerikaanse politiek zou deze verdeling van de macht toelaten om Donald Trump meer te controleren, maar met behoud van de verlaging van de vennootschapsbelasting en de pro-marktmaatregelen.

Voor diegenen die zich zorgen maakten over het risico van economische oververhitting, komt deze democratische controle dus als geroepen. Voor de beoordeling van de impact van de resultaten van de tussentijdse verkiezingen op uw portefeuille, is het, zoals altijd, raadzaam om uw private banker te contacteren.