Counterpoint Weekly: Het dieptepunt achter de rug

Counterpoint Weekly: Het dieptepunt achter de rug

De obligatierentes kunnen door de geopolitieke onzekerheid weliswaar langer
laag blijven, maar lopen toch op doordat centrale banken het beleid normaliseren. We verwachten dat deze rentes gaan stijgen, maar houden voor de middellange termijn rekening met een lagere rente dan tijdens eerdere cycli.

Wat u moet weten:

- In onze Counterpoint 2022 stellen we dat de obligatierentes weliswaar zullen stijgen, maar waarschijnlijk relatief laag blijven. Voordat het conflict tussen Rusland en Oekraïne escaleerde ging de markt volgens ons uit van te veel renteverhogingen. Inmiddels komt de marktverwachting meer in lijn met onze visie, vooral wat de ECB betreft. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Europese Centrale Bank de rente in 2022-23 tot ver boven de 0% laat stijgen.

- Wij verwachten dat de Fed deze maand gaat beginnen, en dat de Bank of England waarschijnlijk doorgaat, met renteverhogingen en/of verkrapping van de balans. We vermoeden dat het zwaartepunt van de renteverhogingen aan het begin zal liggen, maar dat het totale aantal renteverhogingen in deze cyclus relatief gering blijft. Voor de komende twee jaar verwachten we voor de VS een verhoging naar 2-2,5% en voor het Verenigd Koninkrijk een stijging naar 1,5%. Dit zou de stijging van de obligatierente over het geheel genomen binnen de perken moeten houden.

- Hoewel de geopolitiek de volatiliteit verder kan aanwakkeren, doen onze macro- en rentevisie vermoeden dat de ongerustheid onder aandelenbeleggers over hoge obligatierentes overdreven is. Ook de risicopremies hebben gereageerd op de aanpassingen van het beleid van centrale banken. Op middellange termijn zullen deze volgens ons echter afnemen, gegeven de gezonde fundamentele situatie bij bedrijven en het positieve technische beeld. Maar hierbij moeten we waarschijnlijk wel rekening houden met de nodige ups en downs.

Ontdek het artikel