Verslag RTS 28

Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch, levert volgende beleggingsdiensten: ontvangst en doorgeven van orders, beheer voor rekening van derden, beleggingsadvies, discretionair beheer.

In dit kader maakt de Bank haar orders over aan twee brokers om haar orders uit te voeren. Zij is onderworpen aan een verplichting van beste selectie op basis van het algemeen principe om in het beste belang van de cliënten te handelen.

Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch, heeft een politiek van beste selectie van haar tussenpersonen vastgelegd met als doel het best mogelijke resultaat te bekomen wanneer de Bank haar orders overmaakt.


I – Klassement van de twee eerste beleggingsondernemingen geselecteerd door Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch

Het geheel van orders van cliënten werd uitgevoerd door tussenkomst van twee belegginsondernemingen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een voorafgaande validering, met name Quintet Private Bank (Europe) S.A (43, Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg) en Lombard Odier & Cie SA (11, rue de la Corraterie, 1204 Genève, Zwitserland).

II – Analyse van de kwaliteit van de uitvoering

Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch, maakt de orders van de cliënten over om deze uit te voeren aan Brokers. In dit kader neemt de Bank voldoende maatregelen om de Brokers of tegenpartijen te kiezen die hun toelaten haar verplichting optimale uitvoering na te komen. In dit verband, herziet de Bank jaarlijks haar toegelaten tussenpersonen. De criteria voor de rating zijn: prijs, levering, de kwaliteit van de doorgifte van orders en onderzoek. Wat betreft Compliance, zij steunt op de politieken van optimale uitvoering et de uitvoeringsrapporten van de tegenpartijen.

Transacties 2023

Transacties 2022