Lancering van de NextGen community van Puilaetco

Lancering van de NextGen community van Puilaetco

Wie vermogensbeheer zegt, zegt eveneens vermogensoverdracht. De cliënten van Puilaetco (opgericht in 1868) zijn vaak families die de bank van generatie op generatie als vertrouwenspartner beschouwen. Het beheer van een familievermogen vereist de nodige kennis om de verschillende facetten ervan (activa, vastgoed, kunst, enz.) te begrijpen en de juiste beslissingen te nemen om het te doen groeien en door te geven aan de volgende generatie.


Twee valkuilen staan de overdracht van deze kennis vaak in de weg: praten over geld is meestal een gevoelig onderwerp in een familie en niet iedereen is goed in het uitleggen van complexe concepten en financiële producten.

Met dit in het achterhoofd besloot Puilaetco om een NextGen community op te richten. Het doel is om met (toekomstige) beleggers van 28 tot 40 jaar de kennis te delen die hen de komende jaren van pas zal komen en om een beter inzicht te krijgen in hun verwachtingen.

NextGen Academy

Het eerste initiatief, de NextGen Academy, vond plaats in Brussel tijdens drie thema-avonden in maart en april. Op het programma stonden: de begrippen aandelen en obligaties en de invloed van de markten op deze activa, de samenstelling van een portefeuille en vermogensplanning. Dit alles in een gezellige, ontspannen sfeer die bevorderlijk is voor het netwerken.

Na het onderdeel financiële kennis was het tweede deel van de avond gewijd aan het ontdekken van inspirerende persoonlijkheden, zoals Antoine Geerinckx, Managing Founder van CO2logic, die kwam praten over de klimaatproblematiek, of Cédric Dumont, bekend om zijn indrukwekkende sprongen in een wingsuit, die vertelde over zijn passie, maar ook over voorbereiding, risicobeheer, teamgeest en het moment ten volle durven beleven.

Deze eerste ervaring in Brussel bracht een zestigtal deelnemers samen en bevestigde dat de vraag reëel is. "In mijn familie praten we nooit over investeringen, er is geen kennisoverdracht over dit onderwerp, dus ik ben erg geïnteresseerd in het NextGen-programma", vertelde één van de deelnemers.

De deelnemers aan de drie avonden ontvingen een symbolisch diploma van de NextGen Academy.

Het vervolg?

Naar aanleiding van een tevredenheidsenquête na afloop van de drie avonden denken we er in eerste instantie aan om dit initiatief in Vlaanderen te herhalen. We zijn ook van plan om volgend jaar evenementen te organiseren voor de NextGen community, om de banden die met en tussen de deelnemers ontstaan zijn, te onderhouden en verder te ontwikkelen. Bedankt aan alle deelnemers van dit eerste seizoen!

NextGen1
NextGen WP