Creditrente op zichtrekeningen

Van kracht vanaf 1 oktober 2023:


Vaste rente:

(per schijf)   

EUR:

•   Indien het saldo van de rekening < 50.000 EUR: 0%

•   Indien het saldo van de rekening ≥ 50.000 EUR en < 125.000 EUR: 1,75% 

•   Indien het saldo van de rekening ≥ 125.000 EUR en < 250.000 EUR: 1,75% 

•   Indien het saldo van de rekening ≥ 250.000 EUR en < 500.000 EUR: 1,75% 

•   Indien het saldo van de rekening ≥ 500.000 EUR en < 1.000.000 EUR: 1,75% 

•   Indien het saldo van de rekening ≥ 1.000.000 EUR: 1,75%

USD: 

•   Indien het saldo van de rekening < 50.000 EUR*: 0%

•   Indien het saldo van de rekening ≥ 50.000 EUR* en < 125.000 EUR*: 2,50% 

•   Indien het saldo van de rekening ≥ 125.000 EUR* en < 250.000 EUR*: 2,60% 

•   Indien het saldo van de rekening ≥ 250.000 EUR* en < 500.000 EUR*: 2,80% 

•   Indien het saldo van de rekening ≥ 500.000 EUR* en < 1.000.000 EUR*: 2,80% 

•   Indien het saldo van de rekening ≥ 1.000.000 EUR*: 2,90%

GBP:

•    Indien het saldo van de rekening < 50.000 EUR*: 0%

•    Indien het saldo van de rekening ≥ 50.000 EUR* en < 125.000 EUR*: 1,90% 

•    Indien het saldo van de rekening ≥ 125.000 EUR* en < 250.000 EUR*: 2,00% 

•    Indien het saldo van de rekening ≥ 250.000 EUR* en < 500.000 EUR*: 2,20% 

•    Indien het saldo van de rekening ≥ 500.000 EUR* en < 1.000.000 EUR*: 2,20% 

•    Indien het saldo van de rekening ≥ 1.000.000 EUR*: 2,30%

CHF: 

•    0%


Minimumbedrag: uitkering van een rente berekend op het dagelijkse creditsaldo voor zover dit elke dag van de betrokken periode 5.000 EUR* of meer bedroeg.

Periodiciteit: trimestrieel

Interestberekening: dagelijks


* Tegenwaarde in deviezen