Juridische informatie

20160620093941-6c907481-me

Belangenconflicten

Puilaetco oefent haar activiteiten uit met inachtneming van de integriteits- en transparantieprincipes teneinde zoveel mogelijk te voorkomen dat er zich reële of potentiële belangenconflicten voordoen of ze, op zijn minst, billijk te beheren.

Lees meer
20160620094206-3277073d-me

Vergoedingsbeleid

Puilaetco heeft een vergoedingsbeleid bepaald in overeenstemming met de vereisten van de regelgeving betreffende de vergoeding in financiële instellingen.

Lees meer
politique-dintegrite[1]

Integriteitsbeleid

Ethisch gedrag en integriteit worden beschouwd als essentiële bestanddelen van de bankactiviteit van Puilaetco.

Lees meer

PSD2: wat u moet weten!

PSD2 is de afkorting van Payment Services Directive 2 (« Richtlijn betreffende betaaldiensten »). Deze richtlijn, die in 2018 van kracht geworden is, regelt de betaalmarkt in de Europese Unie. Ze versterkt uw bescherming en wil innovatie en concurrentie aanmoedigen.

Lees meer

Beleid inzake risicobeheer

Het risicobeheer is een transversale materie die alle werknemers van Puilaetco betreft. Elk personeelslid en elke entiteit van de Bank moeten zich volledig bewust zijn van hun verantwoordelijkheid betreffende het beheer van de risico’s.

Lees meer

Wettelijke vermeldingen

Deze site is bestemd voor Belgische internauten. Alle teksten en publicaties die op de site worden geplaatst, hebben louter een informatief karakter. Op alle informatie en publicaties die op de site terug te vinden zijn, is het Belgische recht van toepassing. Toegang tot de informatie vanuit andere rechtsgebieden is op eigen risico van de lezer.

Lees meer

Klachten procedure

Alle klachten moeten door de Cliënt schriftelijk worden gericht aan Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch – Juridisch Departement, Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel.

Lees meer

Informatie inzake de politiek optimale selectie

Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch (hierna “de Bank” genoemd), levert diensten in de vorm van de ontvangst en doorgave van orders (RTO – Reception and Transmission of Orders), zowel de orders die worden doorgegeven op initiatief van de Cliënt (Execution Only of Adviesbeheer) als de orders die voortvloeien uit beslissingen van de Bank voor rekening van de Cliënt (Discretionair beheer).

Lees meer

Verslag RTS 28

Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch, levert volgende beleggingsdiensten: ontvangst en doorgeven van orders, beheer voor rekening van derden, beleggingsadvies, discretionair beheer.

Lees meer