Counterpoint 2022<br/>Onze vooruitzichten voor de wereldwijde markten

Counterpoint 2022
Onze vooruitzichten voor de wereldwijde markten

DE GROTE RESET
Onze visie op de wereld
In de afgelopen jaren hebben de wereldwijde economieën bewezen hoe snel ze zich kunnen aanpassen. We zijn ervan overtuigd dat fundamentele patronen en trends opnieuw in gang zullen worden gezet nu de wereld een herstart doormaakt.

In de Quintet Counterpoint 2022 Outlook delen onze beleggingsexperts hun visies op de economie, de financiële markten en beleggen.
LEES DE VOLLEDIGE PUBLICATIE

AANDACHTSPUNTEN VAN ONZE QUINTET COUNTERPOINT 2022

We komen erdoorheen
Bill Street, Quintets Group Chief Investment Officer, schetst het algemene beeld van onze Quintet Counterpoint 2022.
LEES ZIJN VOLLEDIGE BIJDRAGE

Vue à long terme
Terugblik
We kijken welke inschattingen in 2021 goed hebben uitgepakt, en welke niet, en we vangen een glimp op van de toekomst. Terwijl we ons richten op de lange termijn bespreken we de dynamiek die zich nu aan het ontwikkelen is, en die we beschouwen als een grote reset.
MEER LEZEN

ONZE VIJF OVERTUIGINGEN VOOR 2022

Onze experts hebben 5 standpunten geformuleerd die in onze visie de financiële markten en de wereldeconomie voor 2022 en verder zullen bepalen.
Het hoogtepunt voorbij

call1-(2).png

Het getouwtrek tussen het piekende groeitempo en de aantrekkende
economische activiteit zal de koersen aanjagen.

Het dieptepunt achter de rug

call2.png

Nu economieën leren leven met minder steunmaatregelen,
zullen obligatierentes langzaamaan stijgen, en worden valuta's mogelijk volatieler.

De beloftes uit het Oosten
call3.png
China's nieuwe fase van structurele verandering, waarin een nieuwe economische
balans en duurzaamheid prioriteit krijgen, is een belangrijke aanjager van beleggingen.
Oost west, thuis best

call4.png

De noodzaak om de opbrengsten van groei samen te delen
en onze planeet weerbaarder te maken zal duurzame infrastructuur een impuls geven.

Een wereld vol innovatie
call5.png

Nu we de pandemie bijna achter ons kunnen laten, verwachten we dat technologische
vooruitgang de productiviteit een impuls zal geven en disruptief zal werken in alle sectoren.
Ons portefeuillebeleid
Lees hoe onze portefeuilles zich ontwikkelen voor 2022. In dit hoofdstuk bespreken we onze aanpak voor de strategische portefeuillesamenstelling, tactische portefeuillesamenstelling, vastrentende waarden, directe aandelen en alternatieve beleggingen.
Lees meer
How we are moving portfolios
Beleggen voor de toekomst
Ontdek hoe duurzaamheid de kern van ons werk vormt en de aanjager is van toekomstige beleggingen
ONTDEK MEER

ONTDEK ONZE VOLLEDIGE QUINTET COUNTERPOINT 2022

DOWNLOAD EN PRINT DE VOLLEDIGE PUBLICATIE IN UW EIGEN TAAL

MAIL ONS
SCHRIJF U IN OP ONZE NIEUWSBERICHTEN

Dit document is bedoeld als marketingmateriaal en is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie.

De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document.

Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (7 december 2021) en kunnen veranderen.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2021.
Alle rechten voorbehouden.