Vanaf 1 juli 2021 verdwijnt het fiscaal voordeel van het duolegaat in Vlaanderen

Vanaf 1 juli 2021 verdwijnt het fiscaal voordeel van het duolegaat in Vlaanderen

Fiscaal voordeel van het duolegaat

Het duolegaat bestaat uit twee legaten. Via het eerste legaat begunstigt u met een deel van uw nalatenschap een goed doel, terwijl u via het tweede legaat aan broers, zussen, neven, nichten of een goede vriend een deel van uw vermogen nalaat. Het legaat ten voordele van een goed doel wordt belast aan een tarief van 8,5%, terwijl een legaat aan (verre) familie of vrienden wordt belast aan tarieven die variëren tussen 25% en 55%.

Maar in het duolegaat is het goede doel verplicht de erfbelasting te betalen over het gedeelte dat u nalaat aan (verre) familie of vrienden. Gevolg is een win-win-situatie voor iedereen: het goede doel ontvangt na betaling van deze erfbelasting nog een mooie som en de verre familie of vrienden houden netto meer over dan wanneer zij de volledige nalatenschap zouden verkrijgen zonder duolegaat aan het goede doel.

Inwerkingtreding

De Vlaamse regering bevestigde op 19 september 2020 dat ze de fiscale voordelen van het duolegaat afschaft, maar dat de nieuwe regels vanaf 1 juli 2021 in werking treden.

Deze datum geldt echter voor overlijdens vanaf 1 juli 2021. Of een duolegaat opgesteld is voor die datum is dus niet van belang.

Compensatie

Ter compensatie komt er wel de zogenaamde “vriendenerfenis”. Legateren aan verre familie en vrienden zou vanaf 1 juli 2021 3% erfbelasting kosten voor de eerste schijf van € 15.000 in plaats van 25%. Dit geeft tegenover vandaag dus een maximaal voordeel van € 3.300.

Daarnaast zou het tarief voor een legaat of schenking aan een goed doel op 0% komen.

Photo by Álvaro Serrano on Unsplash